ANLAŞMALI KURUMLAR

VAKIFLAR
-Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
-T.C. Ziraat Bankası Emekli Sandığı Vakfı
-Şekerbank T.A.Ş Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
-İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı
-Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
-TBMM

YABANCI SİGORTA ve ASİSTAN FİRMALAR
-Zilveren Kruıse (AGIS)
-Marm Assistance
-Inter Partner Assistance

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI
-Allianz Sigorta
-Eureko Sigorta
-Acıbadem Sigorta
-Mapfre Sigorta
-Grupama Sigorta
-Ergo Sigorta
-AXA Sigorta
-Güneş Sigorta
-Ray Sigorta
-Ethica Sigorta
-Anadolu Anonim Türk Sigorta
-Doğa Sigorta
-Ziraat Sigorta
-Sompo Japan Sigorta
-Fortis Bank
-Ankara Sigorta
-Türk Nippon Sigorta
-Unico Sigorta

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI
-Mapfre Sigorta
-Ray Sigorta
-Anadolu Anonim Türk Sigorta
-Sompo Japan Sigorta