Görüntüleme Merkezi

* MR Tomografi * Mamografi * 4 Boyutlu USG * Floroskopi * Röntgen * Kemik Dansitometre * USG Doppler

Görüntüleme Merkezimizde kemik yoğunluğunun ölçülmesinde, çağımız hastalığı osteoporoz tanısında kullanılan Dansitometre Cihazı, meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan Mamografi, birçok hastalık için uygulanabilen ve vücudun iç yapısı hakkında bilgi veren MR Cihazı, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmayı sağlayan Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılan Bilgisayarlı Röntgen Cihazı, Vücudun bir bölümünden alınan radyografik ışınların özel bir ekrana (floesant) kaydı; organların hareketlerini gözlemek için Floroskopi Cihazı, En, uzunluk ve derinlik boyutlarını içeren 3 boyutlu (uzaysal) görünümün eş zamanlı olarak (“real time özelliği”) bir monitorde görüntülenmesine olanak sağlayan, en son teknolojik ürün 4 Boyutlu Ultrason Cihazımız ve 3 Adet Ultrason cihazımızla hizmetinizdeyiz.