Yenidoğan Yoğunbakım

* Yeni doğan bebeklerin ölüm oranı bir toplumun gelişmişlik, sağlık ve iyilik halinin en önemli göstergelerindendir.

Yeni doğan ölüm oranı, doğumsal hastalıklar, düşük doğum ağırlığı annenin toksik maddelerle karşılaşımı (sigara içme veya ilaç alışkanlığı) ve yetersiz doğum öncesi sonrası bakım gibi genellikle gebelik sonrasında ortaya çıkan faktörlere bağlıdır. Yeni doğan döneminde riskli bebekler en erken dönemde tanımlanmalıdırlar ki neonatal ölüm oranı azalsın ve yaşam kalitesi artsın.

Yüksek riskli bebekler, solunum problemi olan bebekler, prematür bebekler, gebelik yaşına göre doğum ağırlığı az veya fazla olan bebekler, sepsis. Yeni doğan sarılığı olan bebekler, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmelidirler. Doğumların yaklaşık %9'unda yeni doğan yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulur. Hastanemizde dünya ya gelen bebekler Özel Neon Hastanesinin deneyimli doktorları ve hemşirelerinin yakın gözlemindedirler.

Yüksek riskli yenidoğanlar doğum salonundan hemen sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınırlar, üst düzey bakım uygulanır ve en kısa sürede anne yanına verilmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerimiz insan ve teknik ekipman açısından prematürlerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Hastanemiz; 3 adet küvez, bir tanenesi açık yataklı 4 adet fototerapi cihazı, 2 ventilatör olmak üzere tam donanımlı 2. basamak yoğun bakım ünitesine sahiptir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yenidoğan değerlendirilir, stabilize edilir ve problemine yönelik tedaviye hemen başlanır. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde kalp hızı, solunum sayısı, kan basıncı, oksijenizasyon sürekli olarak monitörize edilir.